HOVA MODELLFLYGFÄLT KOMMER ATT LÄGGAS NER UNDER 2014.

Då intresset för modellflyg har svalnat i området har det beslutats att fältet ska upphöra efter 41 år.

Fältet är nu helt stängt och obrukbart.